ВЛЕДЕНЯ̀ВАЩО

ВЛЕДЕНЯ̀ВАЩО. Нареч. от вледеняващ. Тя [Дона] го извади, лъскав и тежък [револвера], седефът по дръжката му грееше меко в ръката ѝ, черната дупка на цевта се насочи към лицето ѝ — строга, вледеняващо студена зеница. Д. Талев, И, 427.

Списък на думите по буква