ВЛЕДЯ̀ВАНЕ

ВЛЕДЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от вледявам и от вледявам се; вледеняване1.

Списък на думите по буква