ВЛЀПВАНЕ

ВЛЀПВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от влепвам.

Списък на думите по буква