ВЛЀПНА

ВЛЀПНА. Вж. влепвам.

Списък на думите по буква