ВЛЀЧАЛКИ

ВЛЀЧАЛКИ, обикн. мн., ед. (рядко) влѐчалка ж. Диал. Влечки. На тиловете си носят [жените] нещо като чешел, нареден с пари, .. отпред имат низи и нанизи на (гърдите); на главата бяла "кърпа" и други шамии; "кошула" шарена с "кораци" (яки) плетени; .. жълти и цървени "цреве"(влечалки). Е. Каранов, ПСп, 1876, кн. 11-12, 128.

Списък на думите по буква