ВЛЀЧЕНЕ

ВЛЀЧЕНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от влека и от влека се.

Списък на думите по буква