ВЛЀЧКИ

ВЛЀЧКИ, обикн. мн., ед. (рядко) влѐчка ж. Диал. Чехли; влечалки. Папукчиите изработват три-четири вида папуци, .. детски, .. тулумбаджийски, заострени, наричани още "влечки", защото се носят като чехли. Н. Хайтов, А, 65. Джена влезе, облечена в роба от зелено кадифе, с пендара на шията, с позлатена гривна, с червена престилка и жълти влечки. К. Петканов, ДЧ, 260. Борис почука на вратата. Още един път. — Ида, ида, — чу се отвътре глух глас, скръцна друга врата, потътриха се влечки. Д. Талев, И, 183.

Списък на думите по буква