ВЛЕЧУ̀ГА

ВЛЕЧУ̀ГА ж. Остар. Влечуго. Пребих, стъпках змията отвратителна / и пътя си поех без шум... / Аз знам влечуга друга, зла, язвителна. Ив. Вазов, Съч. III, 150.

Списък на думите по буква