ВЛЍЗАНЕ

ВЛЍЗАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от влизам. При влизане и излизане от канцеларията той бързаше да улови бравата и да ѝ даде преднина като добър кавалер. Д. Калфов, Избр. разк., 211. Ами ако вътре има будни хора? В края на краищата какво от това — дори да са будни, те не биха чули безшумното влизане на ключа в ключалката и още по-безшумното превъртане. П. Вежинов, СО, 129. На тия зачестили влизания [на четата] в Дебрища най-много се противеше Милош Ванков. Д. Талев, И, 436. Влизането му във Военното училище беше единственият начин да не остане в низините на живота, ала той се отказа от това. Д. Димов, Т, 101. Навън удари училищният звънец за влизане в час. Елин Пелин, Съч. IV, 168.

Списък на думите по буква