ВЛИЯ̀ЕНЕ

ВЛИЯ̀ЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от влияя и от влияя се.

Списък на думите по буква