ВЛОВЯ̀

ВЛОВЯ̀. Вж. вловявам.

Списък на думите по буква