ВЛО̀ГОВ

ВЛО̀ГОВ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който се отнася до парични средства, предоставени на съхранение срещу лихва в кредитен институт (банка или спестовна каса). Търпеливо чакаше влоговата си книжка, над която се трудеха по това време чиновниците от счетоводството. А. Гуляшки, МТС, 50.

2. Остар. Който се отнася до парична сума, вложена в търговия, индустрия и под. Влогов капитал.

Списък на думите по буква