ВЛОГОСЪБИРА̀ТЕЛЕН

ВЛОГОСЪБИРА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Книж. Влогонабирателен. Влогосъбирателен институт.

Списък на думите по буква