ВЛОЖЍТЕЛКА

ВЛОЖЍТЕЛКА ж. Жена, която прави или има влог в кредитен институт (банка или спестовна каса).

Списък на думите по буква