ВЛОШЀН

ВЛОШЀН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от влоша като прил. За нещо — който е станал лош или по-лош. Църквата и училището, при крайно влошеното икономическо положение на областта, губеха първото си обаяние. П. К. Яворов, Съч. II, 168. Възстановяване на старото приятелство изглеждаше невероятно, но като размисли, Кондарев свърза този факт с влошените напоследък отношения между него и Христина и това го смути. Ем. Станев, ИК I и II, 80.

Списък на думите по буква