ВЛЪ̀ХВЕШКИ

ВЛЪ̀ХВЕШКИ1, -а, -о, мн. -и. Прил. от влъхва1.

ВЛЪ̀ХВЕШКИ

ВЛЪ̀ХВЕШКИ2, -а, -о, мн. -и. Остар. и диал. Прил. от влъхва2. И отчаяният гостинник,.., отиде да служи за безопасността на къщите пампелунски, като хвърляше тъжен и боязлив поглед към своята, която оставаше на влъхвешкото разположение на настойника си. Н. Михайловски, ПА (превод), 30.

Списък на думите по буква