ВЛЪ̀ШБА

ВЛЪ̀ШБА ж. Остар. Магия, магьосничество. Той [Боян] е изкусен чародей,.. Заради това хората казват какво с влъшба мъртви въздигал от гроб и живи омайвал. Д. Войников, РК, 8. Самуил послуша бабата, защото нему беше сѐ едно с какво било да било, само да добие съгласие Райнино, та че ако ще би с взаимна любов или с бабешки влъшби и баяне. Е. Мутева, РБЦ (превод), 16.

Списък на думите по буква