ВЛЮДЯ̀ВАНЕ

ВЛЮДЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от влюдявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква