ВМАГАРЯ̀ВАНЕ

ВМАГАРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от вмагарявам се.

Списък на думите по буква