ВМАНИА̀ЧВАНЕ

ВМАНИА̀ЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от вманиачвам и от вманиачвам се; вманиачаване.

Списък на думите по буква