ВМАНИАЧЀНОСТ

ВМАНИАЧЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Състояние на човек, обхванат, обзет от мания. За него, който до вманиаченост обожаваше казармената дисциплина в дома си,.. — партията на широките социалисти стана откровение, превърна се в лична съдба. А. Гуляшки, Л, 145.

Списък на думите по буква