ВМЕНЯ̀ВАНЕ

ВМЕНЯ̀ВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от вменявам и от вменявам се. Вменяване В дълг.

Списък на думите по буква