ВМЕРА̀ЧВАНЕ

ВМЕРА̀ЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вмерачвам се.

Списък на думите по буква