ВМЀРЯНЕ

ВМЀРЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вмерям и от вмерям се.

Списък на думите по буква