ВМЀСВАМ

ВМЀСВАМ, -аш, несв.; вмѐся, -иш, мин. св. -их, св., прех. 1. Рядко. Вмъквам (обикн. неуместно) нещо някъде. Някои писатели все още вмесват, може би по стар навик, ненужни чуждици в творбите си. С, 1952, кн. 8, 190. Дончо: Че ме накарахте и аз дядова си кавал да му дам.. Иван: Ти твойте дертове навред трябва да ги вмесиш! П. Тодоров, Събр. пр II, 77.

2. Рядко. Забърквам, вплитам някого в някоя неприятна работа; намесвам, замесвам. Не искам да вмесваш сина ми в тази история.

3. Диал. Като меся нещо, замесвам в него нещо друго. Вмесих в тестото и малко ръжено брашно. Н. Геров, РБЯ I, 141. вмесвам се, вмеся се страд.

ВМЀСВАМ СЕ несв.; вмѐся се св., непрех. Обикн. с предл. в. 1. Присъединявам се към някакво множество, група, смесвам се с някакво множество, група. Той направи няколко крачки и спря. И може би щеше да се вмеси в потока от хора,.., ако Къцьо, момчето му, не го хвана за ръкава и не го дръпна. Г. Караславов, ОХ III, 534. — Биволите ми като се вмесят в бюлюка и не мога да ги позная и затова им връзвам лопка. М. Яворски, ХСП, 125.

2. Включвам се, намесвам се, започвам да вземам участие в нещо (в разговор, спор, кавга и под.). Той стоеше на мястото си, без да се вмесва в разговора. Й. Йовков, ВАХ, 59. В същото време малко настрана от тях застава с луличката си в ръка пан Пшесмицки, който с любопитство следи спора им, без да се вмесва в него. П. Тодоров, Събр. пр II, 382. — Да основем една банка! — изтърсва Данко Харсъзина. — Ти си дурак!.. — Оставете кавгите настрана — вмесва се бай Ганьо. Ал. Константинов, БГ, 132. Когато вече свърши дядо Драган, даскала,.., се вмеси в разговора. П. Р. Славейков, БП I, ХII.

3. Намесвам се, набърквам се в нещо. — Когато аз се вмесих в твоя живот?... Наистина, ти трябва да си била тогава съвсем малко момиче, почти дете. П. К. Яворов, Съч. III, 1924, 82. Хероите на тия песни са полубожествени същества,.., — които се вмесват в земния живот на хората и определят тяхната добра или зла съдба. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 25. — Искали се [младите] — да се вземат... Аз пък в такива работи се не вмесвам... Ц. Церковски, ТЗ, 47. През пролетта на 1845 Неофит и секретарят му Костаки,.., вземаха случай да се вмесят в селските работи и да ме изместят из Килифарево. П. Р. Славейков, БП I, VII.

— Друга (диал.) форма: вмѐшвам.

Списък на думите по буква