ВМЀСВАНЕ

ВМЀСВАНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Отгл. същ. от вмесвам и от вмесвам се. За културни деятели, каквито са поетите, е непростително да нямат съзнанието, че те са ратници със свое особено призвание и че вмесването в чужди призвания е в начало самооплюване. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 363. Руската прогресивна общественост високо е ценила Малий театър, който подчертано е водил, доколкото му е било възможно, самостоятелна репертоарна политика и бойко е давал отпор на реакционните вмесвания. Ст. Грудев, АБ, 41.

— Друга (диал.) форма: вмѐшване.

Списък на думите по буква