ВМЀСТВАНЕ

ВМЀСТВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вмествам и от вмествам се. Плътното вместване на детайлите по системата на паралелограма тук има изключително значение, тъй като това вместване може да се приложи в голям мащаб при разкрояването на текстила. П. Цветков и др., ТОП, 265-266.

Списък на думите по буква