ВМЕСТЍЛИЩЕ

ВМЕСТЍЛИЩЕ, мн. -а, ср. Книж. Място, предназначено за вместване, поместване, поставяне на нещо. Поради това, че селата са застроени на по-високи места от изворите, водите на последните се събират във водовместилища (резервоари) до помпените централи, които изтласкват водата до главните вместилища, построени на господствуващите височини. П. Делирадев, БГХ, 93. Като основна съставна част скелетът в значителна степен определя външната форма и големината на тялото. Някои негови части образуват вместилища, т. е. кухини на вътрешни органи. Ал. Гюровски, АЧ, 73.

Списък на думите по буква