ВМЀСТЯ

ВМЀСТЯ. Вж. вмествам, вместявам, вместям, вмещам и вмещавам.

Списък на думите по буква