ВМЕСТЯ̀ВАМ

ВМЕСТЯ̀ВАМ, -аш, несв. (остар.); вмѐстя, -иш, мин. св. -их, св., прех. Вмествам; вместям. А съдържанието му [на писмовника] състои от образци на най-нужни, мислим, прошения, записи, полици,.. и пр., на които вместяваме и българския им превод. С. Попов и др., ТБП, 4. вместявам се, вместя се страд. В някои от нашите повременни списания,.., твърде често.. ся вместяват някой вид статистически известия за нашите места. Ч, 1871, бр. 15, 459.

ВМЕСТЯ̀ВАМ СЕ несв. (остар.); вмѐстя се св., непрех. Вмествам се; вместям се.

Списък на думите по буква