ВМЕСТЯ̀ВАНЕ

ВМЕСТЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Отгл. същ. от вместявам и от вместявам се; вместване, вместяне.

Списък на думите по буква