ВМЀТВАМ

ВМЀТВАМ, -аш, несв.; вмѐтна, -еш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. вмѐтнат, св., прех. Вмятам. Разговорът се насочваше към различни теми в зависимост от въпросите, които задаваше баща ни, от забележките, които вметваше, от обясненията, които се даваха. СбЦГМГ, 151. Не беше приятел с никого от останалите, те му бяха съвсем чужди и най-често мълчаливо слушаше техните разговори или вметваше по някоя дума от учтивост. Ем. Манов, БГ, 170. Той четеше на глас "Земеделско знаме" и с иронична усмивка, като повдигаше вежди и сочеше нагоре с показалеца си, вметваше остроти между прочетеното. Ем. Станев, ИК I и II, 115. вметвам се, вметна се страд.

Списък на думите по буква