ВМЀТВАНЕ

ВМЀТВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вметвам и от вметвам се; вмятане. — Вие естествено знаете, че Емилия сама е посегнала на живота си? Подразбрах го от един ваш отговор, цитирам: "Ако тук някъде (в раздялата с нея) търсите причините за нещастието (самоубийството), грешите." Вметванията са за по-голяма яснота. А. Мандаджиев, ЧЛНП, 57.

Списък на думите по буква