ВМЀТНА

ВМЀТНА. Вж. вмятам и вметвам.

Списък на думите по буква