ВМЕША̀ТЕЛСТВО

ВМЕША̀ТЕЛСТВО, мн. -а, ср. Книж. Нежелана чужда намеса с цел да се окаже известно въздействие. — Господин Костов!.. — произнесе внезапно Ирина. — Оставете ни за малко сами. Експертът се изправи виновно, разкайвайки се за вмешателството си. Д. Димов, Т, 340. — А ето вие сте махнали някои диалектни думи! — Тях машината не ги лови! — Но това е вмешателство. Ст. Даскалов, ЕС, 135. Конкурсният изпит за стипендиите се произведе без външни вмешателства. Г. Кирков, СбЦГМГ, 271. Христович действуваше, за да покруси това доверие [към Недев] на директорите,.., да отстрани съвсем и него, и всички други от вмешателството в училищните дела. П. Р. Славейков, ГУ, 52. // Намеса от страна на някоя държава във вътрешните работи на друга държава. За да избегне едно вмешателство на великите сили и главно на Англия и Русия във вътрешните работи на Турция, султанът чрез свои чиновници уговорил да бъде извършен преврат. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 26. Колкото повече новият султан и неговият пръв везир тикат Турция към задънена улица, толкова това дава по-голямо основание за руско вмешателство и покровителство на балканските славяни. Ст. Дичев, ЗС I, 40. На един бал в двореца той [князът] заведе Цанкова и Каравелова в своя кабинет и настоя пред тях да образуват двамата едно министерство, което да избави княжеството от чуждите вмешателства. С. Радев, ССБ I, 448.

— От рус. вмешательство.

Списък на думите по буква