ВМЀШВАНЕ

ВМЀШВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от вмешвам и от вмешвам се; вмесване.

Списък на думите по буква