ВМЕЩА̀ВАМ

ВМЕЩА̀ВАМ, -аш, несв. (остар.); вмѐстя, -иш, мин. св. -их, св., прех. Вмествам; вмещам. Географическо списание "Глобус" дава някои забележки, от които вмещаваме следующите. Лет., 1872, 249. вмещавам се, вместя се страд.

ВМЕЩА̀ВАМ СЕ несв.(остар.); вмѐстя се св., непрех. Вмествам се; вмещам се. Деление е, като ни предложат две числа неравни, да найдеме друго трето, което брои колко пъти са вмещава по-малкото в по-големото. Хр. Павлович, А, 14-15. Намерението, за да се направи нова церква не беше друго, освен да се направи голяма, сир. дважди и трижди по-голяма от вехтата, според сегашнята потреба, за да се вмещават всичките поклонници в нея. Н. Рилски, ОМР, 47-48.

Списък на думите по буква