ВМЕЩА̀ВАНЕ

ВМЕЩА̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от вмещавам и от вмещавам се; вместване, вмещане.

Списък на думите по буква