ВМЀЩАНЕ

ВМЀЩАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от вмещам и от вмещам се; вместване, вмещаване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква