ВМИРЍСАН

ВМИРЍСАН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от вмириша и от вмириша се като прил. 1. Който издава лоша, неприятна миризма, обикн. поради нечистотия. — Вместо да мислиш, каквото ти хрумне .. ти би направил по-добре сам да разпиташ тоя вмирисан колибар и да ми кажеш за какво е дошъл. О. Василев, ЗЗ, 86. И този ад, тази купчина от палатки, натъпкани с гадни, вмирисани, полумъртви въшливи тела, продължаваше да носи още бляскавото име "Полска болница на отците йезуити". Д. Димов, ОД, 246. Сутрин рано измиташе тротоара пред работилницата, след това сядаше на столчето и започваше да набива с чукчето клечки в разпраните подметки на старите, вмирисани обуща. Ив. Мартинов, ПМ, 36. Той [кръстният камък] представляваше нещо като парадна входна врата на стара римска варница, с два сводести противоположни отвора, ниско издълбани в земята,.., пълни с вмирисана вода, мърша и дребни камъни. П. Михайлов, ПЗ, 127.

2. За сграда, помещение и под. — в който има лоша, неприятна миризма. Кметът беше излязъл. Апостол дълго се въртя из тъмния вмирисан коридор да го чака. Ил. Волен, МДС, 121. Събираха се жените. Той ги мъмреше, че не знаят да гледат децата си, затворили са ги в тия вмирисани дупки, без въздух и слънце — може ли така? Л. Стоянов, П, 209. И хората, и добитъкът бяха изгладнели. Напуснал мрачния, вмирисан обор, добитъкът се олюляваше покрай оградите. К. Калчев, ЖП, 113. Той намери Стайно в гостилницата на хотела — задимена, вмирисана и противна. В. Геновска, СГ, 14.

3. За храна — който е добил лош дъх, миризма и е негоден за ядене. Пред моята стая бяха изсипани няколко кофи боклук — сгурия, вмирисан боб, че и други нечистотии. Н. Каралиева, Н, 24. Аз съм като жив укор, призрак, дошъл от окопите на Калиманското поле, за да смутя нечистата им съвест — всички тия,.., доставчици на долнокачествени материали и гнило снаряжение, на вмирисано сирене и клисав хляб. Л. Стоянов, Х, 153. Храната е същата, както във всички затвори: фасул, картофи, вмирисана риба и само няколко капки мазнина за миризма. РД, 1950, бр. 198, 4. И чакаш ред до мазните теглилки на тезгяха да свият в теб... вмирисан кашкавал! Д. Дебелянов, С 1946, 147.

Списък на думите по буква