ВМИСЛЮ̀ВАНЕ

ВМИСЛЮ̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от вмислювам се; замисляне, вмисляне.

Списък на думите по буква