ВМОТА̀ВАНЕ

ВМОТА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от вмотавам и от вмотавам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква