ВМЪ̀КВАНЕ

ВМЪ̀КВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вмъквам и от вмъквам се. В зависимост от броя на плисетата, наддаването на необходимия плат може да стане .. чрез вмъкване на отделно парче плат. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 105. Ако в оригинала има хумор .. тоя хумор да се предава в превода с необходимата свежест и заразителност. Да няма излишни вмъквания, нито неправилно преведени места. Н. Лилиев, Съч. III, 95.

Списък на думите по буква