ВМЪ̀КНА

ВМЪ̀КНА. Вж. вмъквам и вмъкнувам.

Списък на думите по буква