ВМЪРЛУ̀ША

ВМЪРЛУ̀ША СЕ. Вж. вмърлушвам се  и  вмърлушам се.

Списък на думите по буква