ВМЪРЛУ̀ШАНЕ

ВМЪРЛУ̀ШАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от вмърлушам се.

Списък на думите по буква