ВМЪРТВЯ̀

ВМЪРТВЯ̀. Вж. вмъртвявам.

Списък на думите по буква