ВМЪРТВЯ̀ВАНЕ

ВМЪРТВЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от вмъртвявам и от вмъртвявам се. Това е проповед не само за ограничение свободите на освободения народ, а горещо желание за вмъртвяване живота на народа. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 104.

Списък на думите по буква