ВМЯ̀ТАНЕ

ВМЯ̀ТАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вмятам и от вмятам се; вметване.

Списък на думите по буква