ВНА̀ЖДАНЕ

ВНА̀ЖДАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от внаждам и от внаждам се; вмъкване.

Списък на думите по буква